Drukuj
Odsłony: 1523

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowany w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 orz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, obejmuje 17 budynków użyteczności publicznej, którymi są budynki administracyjne, szkolne oraz szpitalne.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ORAZ ZAKRES PRAC

1. Budynki Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim zlokalizowane przy ul. Szpitalna 9 w Opolu Lubelskim, w tym:

1.1. Budynek Oddziału Chirurgicznego. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w 1969 roku o powierzchni zabudowy 557m2.

Przewidywany zakres prac:

1.2. Budynek Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wznoszony w latach sześćdziesiątych o powierzchni zabudowy 253m2.

Przewidywany zakres prac:

1.3. Budynek Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w latach sześćdziesiątych o powierzchni zabudowy 305m2.

Przewidywany zakres prac:

1.4. Budynek Laboratorium Szpitalnego. Budynek dwukondygnacyjny, wznoszony w latach sześćdziesiątych o powierzchni zabudowy 84,5m2.

Przewidywany zakres prac:

1.5. Budynek administracyjny – Wypis Chorych. Budynek jednokondygnacyjny, wzniesiony w 1964 roku, o powierzchni zabudowy 33m2.

Przewidywany zakres prac:

1.6. Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczy. Budynek składający się z dwóch części nowej o powierzchni zabudowy 209m2 oraz starej należących do zabudowań dawnego kompleksu pałacowego o powierzchni zabudowy 397m2 i wpisanej do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/448.

Przewidywany zakres prac:

2. Budynek administracyjny zlokalizowany przy ul. Przemysłowa 4a w Opolu Lubelskim. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w 1995 roku o powierzchni zabudowy 529m2. W obiekcie znajduje się siedziba Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Przewidywany zakres prac:

3. Budynek administracyjny zlokalizowany przy ul. Parkowa 2 w Opolu Lubelskim. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w 1958 roku o powierzchni zabudowy 139,5m2. W obiekcie znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu Lubelskim.

Przewidywany zakres prac:

4. Budynek administracyjny zlokalizowany przy ul. Lubelska 4 w Opolu Lubelskim. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w 1964 roku o powierzchni użytkowej 2019m2. W obiekcie mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim oraz Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim.

Przewidywany zakres prac:

5. Budynki szkolne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach przy ul. Szkolna 11 w Karczmiskach, w tym:

5.1. Budynek zaplecza warsztatów. Budynek trzykondygnacyjny, wzniesiony w latach osiemdziesiątych o powierzchni zabudowy 175m2 i kubaturze 2007m3.

5.2. Hala warsztatów nr A. Budynek wzniesiony w latach osiemdziesiątych o powierzchni zabudowy 406m2 i kubaturze 2062m3. 

5.3. Hala warsztatów nr B. Budynek wzniesiony w latach osiemdziesiątych o powierzchni zabudowy 321m2 i kubaturze 1705m3.

Przewidywany zakres prac:

5.4. Część warsztatów położona przy zapleczu sanitarno-socjalnym „Orlik”. Budynek o powierzchni zabudowy 354m2.

Przewidywany zakres prac:

6. Budynek warsztatów Zespołu Szkół w Poniatowej zlokalizowany przy ul. Fabryczna 16C. Budynek wzniesiony w roku 1974.

Przewidywany zakres prac:

7. Budynek szkoły Zespołu Szkół w Poniatowej zlokalizowany przy ul. Fabryczna 16C.

Przewidywany zakres prac:

8. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim przy ul. Lipowej 23.

Przewidywany zakres prac:

9. Budynek administracyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 14-16.

Przewidywany zakres prac:

Ponadto na pięciu budynkach tj. budynek Oddziału Chirurgicznego, budynek Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć, budynek Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego szpitala w Opolu Lubelskim, budynek zaplecza warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach oraz budynek warsztatów Zespołu Szkół w Poniatowej stwierdzono występowanie ptaków i nietoperzy podlegających ochronie gatunkowej. W związku z powyższym przewidziano montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i podtynkowego schronu dla nietoperza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.